CONCURS ESTRIPAGECS

Ets soci de NEXT i tens pensat recórrer les muntanyes d’Andorra aquest agost*? Aprofita per participar en el nostre concurs d’Instagram!

Podràs guanyar** un estudi de la composició corporal (FIT 3D) i una mascareta personalitzada de NEXT SPORTS CLUB amb la marca @otsosport

COM PARTICIPAR?

 1. Segueix @nextandorra a Instagram
 2. Fes-te una foto amb els 6 tòtems dels Pics dels Estripagecs***, assenyalant-los amb els dits índex de les dues mans
 3. Publica les 6 fotos amb els tòtems dels Pics dels Estripagecs al teu mur d’Instagram
 4. Etiqueta a @nextandorra a les 6 fotos que publiquis

  * Concurs vigent de l’1 al 31 d’agost de 2020
  ** Hi haurà 2 guanyadors (1 per la categoria masculina i 1 per la femenina). Els guanyadors seran els primers en publicar les 6 fotos a Instagram.
  *** Els 6 Pics dels Estripagecs són: Casamanya, Estanyó, Serrera, Font Blanca, Tristaina i Cataperdís (si en vols més informació, visita: www.ordino.ad o www.visitandorra.com)

Pots consultar les bases legals del Concurs dels Estripagecs a la nosta web (link a la bio)

BASES LEGALS: Concurs Estripagecs

 1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS. NEXT ANDORRA durà a terme un concurs dirigit exclusivament als seus socis, denominat “Concurs Estripagecs”, amb la finalitat de premiar la seva fidelitat, impulsar l’esport de muntanya a Andorra durant l’estiu i fomentar la interacció a les xarxes socials de NEXT ANDORRA.
 2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ. El CONCURS es durà a terme dins del Principat d’Andorra.
 3. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació en el CONCURS començarà el dia 1 d’agost de 2020 i finalitzarà el dia 31 d’agost de 2020, ambdós dies inclosos.
 4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS. El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest CONCURS no implicarà cap despesa per al participant.
 5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS. El present concurs es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu a través de la web i Instagram de NEXT ANDORRA.
 6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS. Per concursar, els participants han de publicar 6 fotografies seves al seu mur d’Instagram, mostrant que han arribat fins als 6 tòtems dels Pics dels Estripagecs (Casamanya, Estanyó, Serrera, Font Blanca, Tristaina i Cataperdís) durant el període en que es trobi actiu el CONCURS: de l’1 al 31 d’agost de 2020. Els participants hauran d’aparèixer en les 6 fotos, assenyalant cadascun dels tótems amb els dits índex de les 2 mans. A més de ser seguidors de @nextandorra a Instagram, els participants hauran d’etiquetar a @nextandorra en les 6 fotografies per tal de complir tots els requisits de participació.
  Hi haurà un total de 2 guanyadors (1 per la categoria masculina i 1 altre per la femenina). Els guanyadors del CONCURS seran els primers en haver publicat les 6 fotografies en qüestió al seu mur d’Instagram, com a molt tard el 31 d’agost de 2020 (inclòs).
  Està prohibida la participació als menors de 18 anys. NEXT ANDORRA es reserva el dret de desqualificar fotografies per motius de decor i bona educació.
  Per més informació sobre les rutes de muntanya dels Pics dels Estripagecs, es poden visitar les webs www.ordino.ad/turisme/activitats/ordino-estripagecs i www.visitandorra.com/ca/natura/ruta-de-senderisme-ordino-estripagecs/
 7. PREMI. Cadascun dels 2 guanyadors rebran com a premi 1 estudi de la composició corporal (FIT 3D) i 1 mascareta personalitzada de NEXT SPORTS CLUB amb la marca Otso Sport.
 8. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS. Una vegada finalitzat el CONCURS, s’informarà als guanyadors mitjançant un comentari públic a Instagram (on s’etiquetaran els seus noms d’usuari) i se’ls enviarà un missatge privat notificant-los que són els guanyadors del CONCURS, així com la informació sobre com recollir el premi.
  Si no es rep cap resposta positiva per acceptar el premi abans del 14 de setembre de 2020, s’assignarà el premi a un altre participant. En el moment de recollir el premi, NEXT ANDORRA farà una fotografia de l’entrega i la publicarà a les xarxes socials que cregui convenients. La participació al present CONCURS comporta l’acceptació d’aquesta condició per part del guanyador.
 9. CESSIÓ DE DRETS. Els participants al CONCURS cedeixen a NEXT ANDORRA tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se, amb motiu de la seva participació en aquest CONCURS. NEXT ANDORRA podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com offline.
 10. RESERVES ILIMITACIONS. NEXT ANDORRA es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar en el CONCURS. NEXT ANDORRA es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.
 11. ACCEPTACIÓ. La participació al CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al CONCURS.
 12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el concurs i formar part de la nova base de dades de NEXT ANDORRA. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.