Si ets un amant de la muntanya i passes l’estiu descobrint pics i refugis, t’encantarà saber que pots guanyar un pulsòmetre o merchandising de Next com a premi pel teu esforç!

BASES CONCURS INSTAGRAM: 3 pics-3 refugis

 1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS. GIMNÀS NEXT ANDORRA durà a terme un CONCURS dirigit a tots els consumidors potencials denominat “3 pics – 3 refugis”, amb la finalitat de dinamitzar les xarxes socials del gimnàs, tot premiant la fidelitat dels socis.
 2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ. El CONCURS es durà a terme dins del Principat d’Andorra.
 3. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació en el CONCURS té 2 dates. La primera és del 24 de juny 2019 al 31 de juliol 2019, ambdós dies inclosos. La segona de l’1 d’agost 2019 al 8 de setembre 2019, ambdós dies inclosos.
 4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS. El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest CONCURS no implicarà cap despesa per al participant.
 5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS. El present concurs es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu a través dels mitjans online de GIMNÀS NEXT ANDORRA.
 6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS. Per concursar al primer (mesos juny – juliol), els participants han de publicar, a Instagram, una fotografia seva completant 3 pics d’Andorra (Casamanya, Serrera i Carroi). Els participants haurà de penjar les 3 fotos i etiquetar a Next Sports Club (@nextandorra) a les fotografíes.

Els guanyadors serán els 3 primers socis que publiquin les 3 fotos i compleixin tots els requisits del CONCURS.

Està prohibida la participació als menors de 18 anys. GIMNÀS NEXT ANDORRA es reserva el dret de desqualificar fotografies per motius de decor i bona educació.

Pel segon concurs (mesos d’agost i setembre), el procediment será el mateix, però les 3 fotografíes publicades a Instagram hauran de ser dels participants completant 3 refugis (L’illa, Montmalus i Cabana sorda).

 1. PREMI En els 2 casos:
  • 1è: Pulsòmetre
  • 2n: Samarreta + Bidó + Mitjons
  • 3è: Samarreta.

En cap cas es podrà bescanviar el valor dels premis en metàl·lic ni cedir-los a una altra persona. 

 1. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS Una vegada finalitzat el CONCURS, s’informarà sobre quins han estat els 3 guanyadors mitjançant les xarxes socials de GIMNÀS NEXT ANDORRA.
 1. CESSIÓ DE DRETS Els participants al CONCURS cedeixen a GIMNÀS NEXT ANDORRA tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. GIMNÀS NEXT ANDORRA podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com a offline.
 1. RESERVES I LIMITACIONS GIMNÀS NEXT ANDORRA es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar en el concurs. GIMNÀS NEXT ANDORRA es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.
 1. ACCEPTACIÓ La participació al CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al CONCURS.
 2. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS En compliment del que es disposa la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el concurs i formar part de la nova base de dades de GIMNÀS NEXT ANDORRA. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.
 1.