MESURES DE FUNCIONAMENT I D’ORGANITZACIÓ PER ALS SOCIS/ES DE NEXT SPORTS CLUB

HORARIS DEL CLUB

El nostre horari segueix sent el mateix:

 • Dilluns a divendres de 7h a 22h
 • Caps de setmana i festius de 9h a 13h i 15h a 19h

QUOTES

 Aquest mes de juny les quotes es passaran durant la setmana de l’obertura, és a dir, durant la setmana del 8 de juny. I es cobrarà la part proporcional de la mensualitat.

 SERVEIS

 • Sala fitness
 • Sala cardiovascular
 • Sala de cycling (classes virtuals o per lliure)

Actualment no es realitzaran activitats dirigides.

Els vestidors del CLUB seran accessibles per CANVIAR-TE (DUES PERSONES PER BANC), per que puguis guardar efectes personals a les guixetes i per anar al lavabo. Et recomanem que vinguis ja canviat de casa i RECOMANEM NO DUTXAR-SE I SI NO POTS EVITAR-HO (VIST QUE HI HAN SEPARADORS A LES DUTXES), NO DUTXAR-SE MÉS DE DOS PERSONES PER TORN.

D’acord amb les autoritats sanitàries els espais de dutxes i l’SPA romandran tancat, exceptuant els raigs UVA, QUÉ S’HAURÀ DE DESINFECTAR DESPRÈS DE CADA ÚS.

AFORAMENT I RESERVES

 • L’accés a les instal·lacions de NEXT SPORTS CLUB es realitzarà mitjançant reserva de l’espai que es vulgui utilitzar via web NEXTANDORRA.COM . Els vostre usuari i clau d’accés per la reserva es facilitarà de manera individual via e-mail.
 • Les reserves seran en franges d’1h30 PER DIA tenint en compte que els 10 últims minuts de cada franja les persones ja deuen haver sortit de la instal·lació per poder ventilar i evitar el creuament amb les persones que entrin a la següent franja horària.
 • Les reserves s’hauran d’efectuar com a molt aviat 24h abans de la franja i dia que es vulgui utilitzar les instal·lacions.
 • L’accés a una persona a les instal·lacions sense reserva, només es permetrà en cas que les reserves no estiguin complertes.

CONSIGNES GENERALS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT

 • El personal i el clients que es troben afectats per la COVID-19, que tenen simptomatologia o que es troben aïllats perquè són contactes d’una persona malalta no poden dur a terme les activitats esportives fora del seu domicili ni a les instal·lacions esportives.
 • La redistribució de les nostres instal·lacions i maquinàries s’ha realitzat d’acord a les normatives de distància de seguretat.
 • El personal i els clients han de respectar una distancia mínima interpersonal d’1,5 metres.
 • Per entrar a les instal·lacions no s’haurà d’utilitzar l’empremta digital, sinó que des de recepció es facilitarà l’accés.
 • Respectar les línies de distanciament del terra.
 • Llegir i seguir les normes que es troben als cartells informatius sobre les mesures sanitàries.
 • Recomanem l’ús de calçat exclusiu per l’entrenament en espais interiors, que vinguis vestit amb la roba d’esport i portis la teva estoreta sempre que sigui possible.
 • És obligatori:
  • Desinfectar el calçat a l’entrada de les nostres instal·lacions mitjançant les catifes.
  • Desinfectar-se les mans abans d’entrar i sortir de la instal·lació, i quan es canviï d’espai dintre de la mateixa instal·lació.
  • Protegir els equipaments amb la tovallola i desinfectar-lo abans i després de cada ús, inclús el terra en cas d’haver suat.
  • Desinfectar tot el material i maquinària que s’utilitzi i es toqui.
  • Ús de la mascareta i tovallola.
 • Està prohibit realitzar super-sèries entre màquines.
 • Disposeu de gel hidroalcohòlic a l’accés i sortida de la instal·lació, a cada accés a les diferents sales d’entrenament, zones comunes i lavabos.
 • És garanteix la ventilació adequada del local mínim durant 10 minuts i en els últims 10 minuts de cada franja horària.
 • Evitar compartir material que entra en contacte amb les mans, i en cas que no sigui possible, desinfectar-lo després de cada utilització per cada persona.
 • En les sales d’entrenament:
  • Respectar en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres.
  • Cada usuari/a haurà de tenir la seva estoreta d’ús personal.
  • Netejar amb els polvoritzadors amb solució desinfectant i paper d’un sol ús els equipaments abans i després de cada ús.
 • Com a mesura de prevenció i contenció del Covid-19 les fonts d’aigua estan tancades. Et recomanem portar un bidó i utilitzar la màquina de begudes IQ o portar una ampolla d’aigua de casa. Caldrà desinfectar la pantalla de la màquina de begudes IQ després de cada utilització.
 • La neteja i desinfecció serà exhaustiva 2 cops al dia.