MESURES DE PREVENCIÓ DEL CONTAGI DEL COVID-19

A NEXT SPORTS CLUB el teu benestar, la teva salut i la teva seguretat són les nostres prioritats.

En la situació actual que estem vivint, com ja saps, existeix un risc contra la salut pública al voltant del COVID-19 i estem aplicant les mesures pertinents perquè la reobertura es realitzi en les millors condicions possibles. A NEXT SPORTS CLUB hem seguit els protocols i les indicacions de les autoritats sanitàries corresponents a la desinfecció i neteja de les nostres instal·lacions. El nostre objectiu és crear uns espais més segurs perquè puguis reprendre l’activitat amb les màximes garanties i tranquil·litat.

A continuació us exposem les mesures d’higiene i desinfecció que s’han dut a terme:

    • Desinfecció de tota la instal·lació per assegurar un espai segur.
    • Redistribució de les sales per tal de donar una distància de 2 metres entre màquines.
    • Hem habilitat una sala amb tota la maquinària cardiovascular amb la separació de 2 metres entre cada màquina.
    • Totes les sales disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic i cartells informant de les mesures d’higiene i protecció.
  1.